Phòng double/twin có cửa sổ

Giường (Beds): 1 bed / 2 bed đơn

Số người (Max) : 2

Diện tích (Size) : 20 m2

Giá (Price) : 200,000 đ 180,000 đ